Debby Luppens


0640432863
mediumdebby@live.nl

Witte tafel mediumschap

04-02-2015 08:03Espiritismo betekend vrij vertaald „geestelijk” en een Misa spiritual is een spirituele mis.
De Misa blanca, het zogenoemde witte tafel mediumschap, komt van de afro-caribische spiritistische traditie.
Dit houd in dat vier mediums die gezamenlijk aan een witte tafel zitten, samen werken om boodschappen door te geven van de zielen van de voorouders van de aanwezigen, de gidsen van de aanwezigen en eventueel de hogere zielen (spirits) die aanwezig zijn op dat moment.
De boodschappen die zij doorgeven tijdens een Misa blanca hebben vaak te maken met de spirituele ontwikkeling van degene voor wie de boodschap is.

Door onze eigen spirituele kader te ontwikkelen- het unieke netwerk van de zielen van onze voorouders, die elk persoon van hun bloedlijn ondersteunen en begeleiden - zijn we in staat om onszelf te transformeren naar een grotere heelheid, krijgen wij een grotere persoonlijke kracht en word onze spiritualiteit vele malen effectiever.
Wij ontwikkelen ons niet alleen zelf door espiritismo, maar we verlichten tegelijkertijd de zielen van onze voorouders en gidsen, zodat ook zij evolueren.
Door dit op respect gebaseerde wederzijdse verbond krijgen wij een gezegende, leidende kracht in ons leven, waardoor we meer stabiliteit, voorspoed en wijsheid zullen ervaren.

Met behulp van verschillende technieken uit de Afro / Caribisch traditie genaamd 'Espiritismo' zullen we ook verschillende methoden bespreken om je te helpen met het reinigen, beschermen en versterken van jouw persoonlijke ruimte.

Deze methoden van reiniging zijn zeer effectief voor iedereen, maar in het bijzonder voor iedereen die werkt als een heler of therapeut etc.
Het helpt om niet alleen hen, maar hun omgeving schoon en vrij van elke negatieve invloed te houden.

Tijdens de workshop zal Don Azito de participanten de volgende dingen leren:
- de korte geschiedenis van het espiritismo in Cuba en Puerto Rico.
- Hoe  je op de correcte manier een Boveda opzet en onderhoud.
- Hoe een Misa espiritual uit gevoerd dient te worden.
- Hoe je „banos” kunt maken voor een misa.
Dit is een spirituele reiniging waarmee je oude opgeslagen (negatieve) energie uit je systeem kunt verwijderen.
Evenals energie die je oppikt of die andere mensen je sturen.
Het is gebruikelijk dit voor een misa te doen, maar je kunt dit ook heel goed in je dagelijks leven toepassen.

- De correcte manier om geurende parfums te gebruiken volgens de afro-caribische traditie.
- Hoe je de gebeden en aanroepingen uit het boek „a collection of prayers” van Allan Kardec
  (de grondlegger van de leer van het spiritisme) kunt gebruiken om je spiritualiteit verder te ontwikkelen.

Don Azito zal iedereen een aantal van zijn favoriete nummers leren die hij gebruikt tijdens een Misa om onze voorouderlijke gidsen uit te nodigen om contact met de mediums te maken.
Hij zal advies geven voor de ontwikkeling van het mediumschap van elke deelnemer evenals een aantal belangrijke voorzorgsmaatregelen om rekening mee te houden, zodat er een gezonde en evenwichtige evolutie in de traditie ontstaat.

De workshop zal eindigen met een volledige spirituele dienst (een Misa) via de leiding van ervaren Espiritistas geleid door Don Azito (waaronder Yanu Zsigo). Waarbij de deelnemers berichten en zuiveringen zullen ontvangen en meer zullen leren over hun eigen Quadro espiritual (spiritueel kader)

Let op!: Alle deelnemers worden vriendelijk verzocht om licht gekleurde, maar bij voorkeur witte kleding te dragen en een witte hoofddoek of pet.
Het dragen van zwarte kleding is NIET toegestaan ​​tijdens de Misa.

Meer over Don Azito en Yanu Zsigo:
Don Azito werd gekroond als priester van Yemaya in Cuba in 1998 en is de eigenaar van La Botanica.
Hij is de Padrino (peetvader) van een actieve ile ( Santeria huis ) in Amsterdam Nederland.
Geboren in New York en van Spaanse afkomst, werd Don Azito al van jongs af aan, ondergedompeld in espiritismo. Zijn moeder en tantes waren bedreven Espiritistas, erkend voor hun helende vermogens en krachtige gebed.
Zo jong als hij was kwam Azito zelf ten tijden van een Misa regelmatig in een trancestaat en hij begon toen al met het spiritueel reinigen van buren en familie.

In 1990 opende hij hier in Nederland zijn Botanica en sindsdien heeft hij zich totaal toegewijd aan de gemeenschap en zijn wens om de afro - carraibische spiritualiteit te verspreiden in Europa.
Hij wordt vooral geïnspireerd door de transformerende kracht van het espiritisme en brengt het potentieel van het espiritisme en de mogelijkheid die het espiritisme de mens bied om zich spiritueel te ontwikkelen, met grote helderheid en enthousiasme over. Het is een man met een zacht karakter, integer en mededogend.

Yanu Zsigo is een Engelse sjamaan en heler, Espiritista en moderne Folk Magician, met al zo’n 20 jaar ervaring in zijn vak.
Hij heeft veel gereisd, getraind en gewerkt met Sjamanen, Magiërs, Espiritistas en Healers van over de hele wereld.
Met een indrukwekkend arsenaal aan mogelijkheden om mensen verder te helpen in hun persoonlijke groei.
Hij is een zeer vriendelijke en begripvolle man met veel levens ervaring, uniek, mediamiek en met de gave je onmiddellijk op je gemak te stellen op het moment dat je hem ziet.

Voor meer informatie over hem kun je kijken op deze site: https://www.shamagika.com/

Ik heb vorig jaar een gelijke workshop bij Don Azito gevolgd en het was een zeer bijzondere ervaring, één die ik zeker kan aanraden aan eenieder die geïnteresseerd is in het mediumschap, zijn of haar voorouders en spiritualiteit.

Voor verdere informatie of contact kun je kijken op deze site.

https://www.labotanica.net/

-----------------------------------------------

Don Azito & Y. Zsigo will introduce participants to the practice of mesa blanca (white table mediumship) in the context of the afro-caribean spiritist tradition. Espiritismo and the misa espiritual (spiritual mass) offers a subtle and potent technology for communing with our ancestral forces. By developing our spiritual framework - the unique network of ancestral entities that support and guide each person - we are able to move into greater wholeness, personal power and spiritual effectiveness. By stabilising the influence and power of the dead in this way we not only develop spiritually, we also illuminate and elevate the spirits - aiding their evolution in return. Through this reciprocal relationship a blessed guiding force permeates our life, bringing increased stability, prosperity and wisdom to the espiritista. Ultimately, the espiritista is given the opportunity to serve and empower their community - sharing their own spiritual gifts and blessings with others.

The practice of Spiritual Bathing and Cleansing is as ancient as time itself. Bathing rituals are used to not only cleanse our bodies, minds and souls but also to open the doors to love, prosperity and good fortune.

In this introduction to making spiritual baths 'Banos', you will learn traditional folk recipes using fresh flowers, specific herbs and perfumes etc. That will not only help to cleanse and protect your energy field but will also help to create a more stable and present state of being.

Using various techniques from the Afro/Caribbean tradition called 'Espiritismo' we will also discuss various methods to help cleanse, protect and strengthen your personal space.

These methods of cleansing are highly effective for everyone, but of specific help to anyone who works as a healing practitioner or therapist etc. Assisting to keep, not only them, but their environments clean and free from any negative influence.

The workshop will culminate in a full spiritual service (misa) during which participants will receive messages, cleansings and learn more about their own quadro espiritual (spiritual framework) via the conduit of experienced espiritistas led by Don Azito & Y.Zsigo

Please note: All participants are kindly requested to wear light coloured clothing, preferably white, and a white headscarf or cap. White is associated with funerary practices and therefore the dead in Yoruba tradition (which flows into espiritismo cruzado) as well as imparting a subtle sense of lightness and purity necessary for the propitiation of the dead. Strictly no black clothing is allowed during the misa.

More about Don Azito:

Don Azito was crowned as a priest of Yemaya in Cuba in 1998 and is the proprietor of La Botanica. The padrino (godfather) of an active ile (santeria house) in Amsterdam Netherlands, born in New York and of hispanic decent, Don Azito was immersed in espiritismo from an early age. His mother and aunts were skilled espiritistas recognised for their healing abilities and powerful prayer. Azito himself began falling into trance and spiritually cleaning neighbours and family as a young child. He opened his Botanica in 1990 and is deeply committed serving the community and transmitting afro-carribean spirituality in Europe. He is especially inspired by the transformative power of espiritismo and communicates its potential with great clarity and enthusiasm. He is admired for his gentle character, integrity and compassion by all his godchildren, clients and extended spiritual family in Amsterdam, Cuba and New York.
www.labotanica.net

More about Yanu Zsigo

Yanu is a Godchild to Don Azito, Espiritista and Contemporary Shaman.
Now living in Nice, he travels extensively training and working with Shamans, Espiritistas and Healers from all over the world and has been running events and doing personal consultas with people for the past twenty years.
www.shamagika.com