Debby Luppens


0640432863
mediumdebby@live.nl

Naar iemands pijp(en) dansen.

11-06-2015 20:17

Iedereen heeft wel eens van het gezegde
 Naar iemands pijp(en) dansen, gehoord.
 Heb je ook wel eens van deze soortgelijke gezegden gehoord?
 Zóó dansen als een ander voorfluit of, Men moet danssen naer dat de speelman wilt of deze, Die heeft machts ghenoegh om ons nae sijne moort-pijpe te doen dansen.
Naar iemands pijpen dansen betekend: alles doen wat een ander begeert; iemands wil in ieder opzicht volgen.
 Ook wel eens van een Panfluit of Pan pijpen gehoord?
Ik zag vanochtend dit plaatje voorbij komen op Fb en in ene viel het kwartje!!

De Griekse god Pan bespeelde een fluit die hij maakte van riet, deze fluit heet tot op de dag van vandaag nog steeds een Panfluit.
 Als hij speelde was het geluid zo dwingend maar ook zo zoet dat mens en dier wel moesten stoppen met wat ze deden, om te luisteren naar het wijsje dat hij speelde.
 Dus met andere woorden, ze danste naar zijn pijpen en hadden geen eigen wil meer!
 Vandaar dus het gezegde, naar iemands pijpen dansen, niet de pijpen van z’n broek maar de pijpen van zijn fluit!!
 Zo zijn er nog veel meer uitdrukkingen of woorden die zijn geïnspireerd door de Griekse god Pan.
Want wat dacht je van Pandemonium, wat een hels lawaai betekend.
"er breekt een pandemonium los"
 En wat dacht je van het woord Paniek, dat komt van de schrik die de vroedvrouw kreeg bij de geboorte van Pan door de aanblik op zijn behaarde gezicht.
 De Satyr ( het wezen dat Pan is, man met horens en geiten poten) staat bekend om zijn lust voor wijn en het verleiden van nimfen, grote dronkemannen (en vrouwen) feesten, lusten en zonden. Denk maar aan de Griekse Bacchus feesten.
Vandaar dat de kerk hem is gaan associëren met de duivel.
Er word zelfs gezegd dat de kook pan ook naar hem is vernoemt, frying pan, frituur of braad pan, tja ik denk dat je de associatie zelf ook wel kan bedenken haha, de grote en verguisde god Pan, arme vent!
 Zomaar even een gedachtegang op de Donderdag ochtend die ik even wilde delen.